AWP.CSGOROMANIA.RO

AWP.CSGOROMANIA.RO
Server Information
Address awp.csgoromania.ro:27015
Hostname AWP.CSGOROMANIA.RO | VIP FREE 128 TICK ANTI-CHEAT SKINS SHOP
Status Checked 3 minutes ago
Players 0 / 32
Location Romania
Version 1.38.5.2
Platform Linux
Map awp_lego_2
Website https://www.csgoromania.ro
Registered by parabestial
Registered since June 13th, 2021 06:34 AM EST
Last update June 13th, 2021 06:36 AM EST

Share This Server

Discord Server

Statistics
Uptime
Vote(s) 1
Rank 5
Score 5
Favorited 0

Share This Server

awp_lego_2

Other Servers

Rank Server Players Status Map
1
SURF.PARABESTIAL.RO  | !VIP FREE !WS !KNIFE !GLOVES !SHOP
0 / 32 surf_mesa_fix
2
CSGO.PARABESTIAL.RO | COMPETITIVE !VIP FREE !GLOVES !WS !
8 / 32 de_mirage
3
GO.CSGOROMANIA.RO | !VIP FREE !GLOVES !WS ! !KNIFE
6 / 32 de_mirage
4
SURF.CSGOROMANIA.RO | !VIP FREE !GLOVES !WS !
0 / 32 surf_colum_up
8
AWP.PARABESTIAL.RO | COMPETITIVE !VIP FREE !GLOVES !WS !
0 / 32 awp_lego_2
50
0 / 32 de_mirage