Counter-Strike : Global Offensive Server List, page 5

Rank Server Players Status Map
101
40 / 40 de_mirage
102
3 / 22 jb_buyukisyan_sonn
103
*NEW* FURIOUS | COMBAT SURF ٠  RANK ٠  STORE ٠  NOSPREAD
6 / 24 surf_ski_2_go_frs_v1
104
*NEW* FURIOUS | XDREAM 24/7 ٠  RANK ٠  STORE ٠  NOSPREAD
4 / 24 surf_greatriver_xdream_frs_v8_5
105
20 / 20 de_dust2
106
8 / 25 de_dust2
107
22 / 33 de_mirage
108
17 / 23 surf_monster_dust2_fg
109
13 / 18 awp_pro_fg
110
20 / 25 am_fg_banana_40
111
18 / 33 am_fg_banana_40
112
0 / 20 de_cache
113
6 / 32 de_dust2_classic
114
8 / 32 cs_office
115
27 / 32 am_peekaboo
116
10 / 13 de_inferno
117
1 / 32 surf_reytx
118
9 / 32 bhop_hood
119
9 / 18 awp_back&yellow_HZ
120
FGN Competitive
0 / 10 de_dust2
121
1 / 32 de_nuke
122
17 / 17 de_mirage
123
17 / 17 de_dust2
124
17 / 17 de_mirage
125
18 / 16 de_cache